خدمات کلینیک تخصصی طیور مهر

تغذیه و‌جیره نویسی

با توجه به اهمیت تغذیه در پرورش طیور صنعتی و اختصاص بیش از ۷۰ درصد هزینه های تولید به مواد غذایی مورد مصرف چنین ایجاب مینماید که جیره های کاملا مناسب با نیاز پرنده در شرایط مختلف پرورشی مانند رشد یا تولید و نیز سنین مختلف تنظیم گردد.در دنیای رقابتی امروز تولید کننده ای موفق خواهد بود تا با حدااقل هزینه ها بالاترین تولید را از نظر کمی و کیفی داشته باشد.بنابراین تنظیم جیره های کاملا تخصصی،متناسب با مرحله پرورش ،نوع آمیخته ،سن ،دسترسی انواع مواد غذایی و ارزش تغذیه ای آنها کاملا ضروری میباشد.در این راستا کارشناسان کاملا متخصص و مجرب این مجموعه آمادگی ارائه جیره های جدید و یا اصلاح جیره های مورد مصرف را با اشراف بر آخرین یافته های تغذیه ای ارائه نماید.

بهداشت و امنیت زیستی

به طور کلی امنیت زیستی شامل تمامی اقداماتی است که برای جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به گله به کار گرفته میشود .لذا رعایت ضوابط امنیت زیستی و اصول بهداشتی در مرغداری با تکیه بر اصل تقدم پیشگیری بر درمان ضروری میباشد. اجرای ضوابط امنیت زیستی در هر مزرعه مستلزم ارائه پروتوکل های متناسب با شرایط آن مزرعه و نیز آموزش این ضوابط به کلیه رده های شاغل در مرغداری میباشد.با توجه به تجربیات کارشناسان این مجموعه این آمادگی وجود دارد تا برنامه ی امنیت زیستی در سه رده ی مفهومی،ساختاری و عملیاتی متناسب با شرایط هر مزرعه به متقاضیان ارائه گردد

واکسیناسیون

یکی از ارکان پیشگیری و‌کنترل بیماری های طیور پس از رعایت اصول امنیت زیستی اجرای یک برنامه ی موثر واکسیناسیون میباشد. نظر به ضرورت اطلاع تخصصی از ویژگی های واکسن های موجود در بازار و‌نیز آگاهی از وضعیت بیماری ها در یک مزرعه،منطقه یا کشور میطلبد تا برنامه ی واکسیناسیون از نظر انتخاب نوع واکسن،برند های موجود ،سن واکسیناسیون،دفعات تحویز و روش استفاده از طریق متخصصین به تولید کنندگان ارائه گرددد. در این راستا این مجموعه آمادگی مشاوره تخصصی در این زمینه مهم و حیاتی را به تولید کنندگان محترم دارد .

تشخیص و آزمایشگاه

افزایش هزینه های پرورش و تولید و نیز ظهور و شیوع بیماری های مهلک و خسارت بار در صنعت طیور شرایط جدیدی را ایجاب نموده تا هر نوع تصمیم گیری در خصوص کنترل ،پیشگیری و درمان بیماری ها علاوه بر تشخیص بالینی و کالبدگشایی نهایتا بر اساس تشخیص آزمایشگاهی شامل سرولوژی ،ویروس شناسی ،باکتری شناسی و مولکولی صورت گیرد تا با تشخیص اشتباه هزینه های غیر ضروری و غیر موثر را به تولید کننده تحمیل ننماید .

مدیریت پرورش و‌تولید

رسیدن به اهداف پرورشی و‌تولیدی براساس استاندارد های موجود در دفترچه های راهنمای هر آمیخته نیازمند اجرای یک برنامه ی پرورشی و‌تولیدی و رعایت یکایک اجزای آن میباشد.فقط در سایه ی یک برنامه ی جامع پرورش و‌تولید است که میتوان با کمترین هزینه و خسارت بیشترین بهره وری را داشت.لذا این مجموعه با بهره گیری از تجربه و تخصص متخصصین در زمینه ی پرورش و تولید ،برنامه های موجود را اصلاح نموده و یا برنامه های نوینی را ارائه نماید.

مدیریت جوجه کشی

اصولا تمامی زحماتی که در گله های مادر جهت تولید بهینه تخم مرغ نطفه دار از نظر کمی و کیفی در جوجه کشی به بار مینشیند. لذا رعایت نکات فنی و بهداشتی در جوجه کشی جهت تولید جوجه یکروزه با کیفیت لازم میباشد.اشکالاتی همچون نوسانات دمایی و تغییرات رطوبتی و جریان هوا از یک سو و از سوی دیگر فضای مناسب جوجه کشی از نظر دما و رطوبت جهت رشد باکتری ها و قارچ ها حساسیت مدیریت در جوجه کشی را دوچندان مینماید .در این زمینه این مجموعه آمادگی دارد تا مشاوره تخصصی جهت مدیریت بهداشتی جوجه کشی را به متقاضیان ارائه نماید .

دارو و درمان

با توجه به افزایش سرسام آور هزینه های دارویی در مرغداری و‌ نیز اهمیت استفاده ی صحیح ،به موقع و اصولی از داروها در طیور تجویز دارو و درمان مناسب گله میتواند تولیدکننده را با حدااقل خسارت از مرحله ی بیماری عبور دهد .تجربیات چند ده ساله متخصصین این مجموعه ،این امکان را فراهم میسازد که درمان مناسب و تجویز داروهای موثر جهت گله های مبتلا ارائه گردد.

خدمات پرندگان زینتی

پرندگان زینتی گروهی از حیوانات خانگی هستند که در کشور ما به علت شرایط اجتماعی و تمایلات مذهبی از استقبال قابل توجهی برخوردار گردیده اند .قیمت بالای این پرندگان ایجاب مینماید تا برنامه های پرورشی،تغذیه ای و بهداشتی به صاحبان ایشان ارائه گردد.خدماتی همچون تشخیص و درمان بیماری ها، ارائه برنامه غذایی و پرورشی و نیز برنامه واکسیناسیون از آن جمله میباشد .