ایمونوپروپوفیت؛راهکاری جهت افزایش سیستم ایمنی طیور

با توجه به افزایش روزافزون  جمعیت، نیاز به منابع غذایی مسئله‌ای مهم است. از اینرو پرورش طیور دارای جایگاه ویژه‌ای است. در پرورش طیور پیشگیری از وقوع بیماری ها از...

by Avi Mher Clinic
ادامه مطلب