بیماری های تنفسی رایج؛مشکلی در طیور

بسیاری از بیماری‌های رایج و مهم وجود دارند که می‌توانند بر سیستم تنفسی (راه‌های هوایی، ریه‌ها، کیسه‌های هوایی) طیور تأثیر بگذارند.  آبله/ دیفتری پرندگان (avian diphtheria)  بیشتر مرغ ها، بوقلمون...

by Avi Mher Clinic
ادامه مطلب