استرس در طیور؛عوامل موثر،پیشگیری و درمان

با وجود اینکه پرندگان در کنار انسان ها زندگی میکنند اما ممکن است در برخورد با آن ها دچار استرس شود. ترس اولیه ای که این پرندگان تجربه می کنند...

by Avi Mher Clinic
ادامه مطلب