سیلیمارین؛حمایت کننده کبد طیور با اثرات قابل توجه

سیلیمارین از فلاونولیگنان ها تشکیل شده و از دانه خشک گیاه خار مریم (Silybum Marianum) به دست می آید. از آن به عنوان یک درمان حمایتی کبد برای بیماری های...

by Avi Mher Clinic
ادامه مطلب