نشست مشترک FAO وWHO جهت کنترل سالمونلا در طیور

سالمونلوز و کمپیلوباکتریوز از شایع ترین بیماری های ناشی از غذا در سراسر جهان هستند. در پاسخ به درخواست های Codex برای مشاوره علمی، FAO و WHO از سال 1991...

by Avi Mher Clinic
ادامه مطلب