برچسب: روده کوچک

ارتباط کیفیت جیره با میکروارگانیسم ها و مشکلات گوارشی درطیور صنعتی(بخش 1)

کیفیت جیره یک عامل کلیدی در پرورش طیور است زیرا ارتباط نزدیکی با مشکلات گوارشی دارد. جیره مهمترین بخش در پرورش طیور محسوب می شود زیرا تقریباً 70 درصد هزینه...

by Avi Mher Clinic
ادامه مطلب

تانن؛بهبود عملکرد دستگاه گوارش طیور

مقدمه تانن های گیاهی،ترکیبات پلی فنولی محلول در آب با وزن های مولکولی متفاوت هستند که به وفور در طبیعت یافت می شوند و توانایی رسوب پروتئین ها را دارند....

by Avi Mher Clinic
ادامه مطلب