آنفولانزای پرندگان سبب ایجاد نگرانی در سال 2022-2023 شد

گزارش سالانه OFFLU: مقابله با آنفولانزای حیوانات از طریق تقویت سیستم ایمنی به همراه واکسیناسیون هدف OFFLU شناسایی و تجزیه و تحلیل سریع سویه های در حال ظهور ویروس آنفلوانزا...

by Avi Mher Clinic
ادامه مطلب