اطلاعیه کمپین آگاهسازی بین المللی با محوریت پیشگیری از مقاومت آنتی بیوتیکی

کمپینی جهت آگاه سازی با محوریت مقاومت ضد میکروبی(WOAH) در نوامبر 2023 برگزار میگردد. این کمپین با موضوعیت پیشگیری از مقاومت آنتی بیوتیکی در کنار یکدیگر برگزار میشود.

by Avi Mher Clinic
ادامه مطلب