عفونت های قارچی پرندگان زینتی؛پیشگیری و درمان(قسمت دوم)

کاندیدیاز-Candidiasis کاندیدا آلبیکنسCandida albicansمخمر فرصت طلب دیگری است که معمولاً در محیط یافت می شود و معمولا در دستگاه گوارش گونه های پرندگان قرار دارد. بیماری اغلب در گونه های...

by Avi Mher Clinic
ادامه مطلب