مهم ترین مایکوتوکسین ها در صنعت طیور و اثرات آنها بر یکدیگر

مایکوتوکسین‌ها که توسط قارچ‌ها تولید می‌شوند، متابولیت‌های ثانویه‌ای هستند که در غذا، خوراک و موجودات زنده یک محیط کشاورزی در تمام مراحل زنجیره غذایی یافت می‌شوند. غلات و خوراک دام...

by Avi Mher Clinic
ادامه مطلب