برچسب: برونشیت

اهمیت تقویت سیستم ایمنی برای نجات صنعت طیور

امروزه شاهد بیماری های عفونی در صنعت طیور هستیم که میتوانند بر سیستم ایمنی تاثیر گذاشته و پرنده را به سمت مرگ سوق دهد.در این راستا استفاده از واکسن ها...

by Avi Mher Clinic
ادامه مطلب

برونشیت عفونی طیور و ایمونواکینامول

برونشیت عفونی یا Infectious Bronchitis (IB) یکی از مهم ترین بیماری ها در پرندگان است که آسیب های گسترده ای به صنعت طیور وارد می سازد. این بیماری، یک بیماری...

by Avi Mher Clinic
ادامه مطلب