شیوع مداوم آنفلوانزای مرغی در حیوانات برای انسان خطرآفرین است

شیوع فعلی آنفلوانزای پرندگان (avian influenza)باعث ویرانی جمعیت حیوانات از جمله طیور،پرندگان وحشی و برخی پستانداران شده و به معیشت کشاورزان و تجارت مواد غذایی آسیب وارد کرده است. اگرچه...

by Avi Mher Clinic
ادامه مطلب