برچسب: DON

مهم ترین مایکوتوکسین ها در صنعت طیور و اثرات آنها بر یکدیگر

مایکوتوکسین‌ها که توسط قارچ‌ها تولید می‌شوند، متابولیت‌های ثانویه‌ای هستند که در غذا، خوراک و موجودات زنده یک محیط کشاورزی در تمام مراحل زنجیره غذایی یافت می‌شوند. غلات و خوراک دام...

by Avi Mher Clinic
ادامه مطلب

ارتباط کیفیت جیره با میکروارگانیسم ها و مشکلات گوارشی درطیور صنعتی(بخش 2)

قابلیت هضم جیره طیور مواد اولیه مورد استفاده برای تولید خوراک طیور عمدتاً بر پایه ذرت یا سویا است. این محصولات با مقادیر بالای انرژی قابل سوخت و ساز و...

by Avi Mher Clinic
ادامه مطلب