سندروم افت تولید در مرغ تخمگذار؛پیشگیری و درمان

سندرم افت تولید EDS بیماری ناشی از آدنوویروس ها است که بر مرغ‌های تخم‌گذار تأثیر می‌گذارد و سبب کاهش کمی و کیفی تولید تخم‌مرغ یا مانع رسیدن تولید به پیک...

by Avi Mher Clinic
ادامه مطلب